ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN HUYỆN HOÀI ĐỨC

LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Thời gian: 14 và 15 tháng 07 năm 2023

Ngày thứ nhất: Từ 13h30 ngày 14/07/2023 (Thứ 6)
Ngày thứ hai: Từ 07h30 ngày 15/07/2023 (Thứ 7)

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

TIN TỨC VỀ ĐẠI HỘI

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI PHIÊN THỨ NHẤT
NGÀY THỨ NHẤT (TỪ 13H30 NGÀY 14/07/2023)
 • Chào cơ (Quốc ca & Bài hát truyền thống của Công đoàn Việt Nam)
 • Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu
 • Khai mạc Đại hội Phiên thứ nhất
 • Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
 • Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội
 • Báo cáo kiểm điểm của BCH LĐLĐ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
 • Bầu cử BCH LĐLĐ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 • Đại hội nghỉ giải lao
 • Công bố kết quả bầu cử BCH LĐLĐ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 • Bầu đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 • Chương trình văn nghệ
 • Công bố kết quả bầu đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 • Bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 • Triển khai một số nhiệm vụ ngày thứ hai
 • Công bố kết quả bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
ĐẠI HỘI PHIÊN THỨ HAI
NGÀY THỨ HAI (TỪ 07H30 NGÀY 15/07/2023)
 • Chương trình Văn nghệ chào mừng
 • Chào cơ (Quốc ca & Bài hát truyền thống của Công đoàn Việt Nam)
 • Khai mạc ngày làm việc thứ hai
 • Phóng sự: "Công đoàn huyện Hoài Đức: Vì quyền và lợi ích của Đoàn viên và người lao động"
 • Phương hướng nhiệm vụ khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 • Tham luận tại Đại hội (3 ý kiến)
 • Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng
 • Lãnh đạo Huyện ủy phát biểu chỉ đạo, tặng hoa và Bức trướng
 • Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo
 • Đại hội nghỉ giải lao
 • Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo tại Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
 • Báo cáo kết quả bầu BCH Khóa XI và Hội nghị lần thứ nhất BCH LĐLĐ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 • BCH LĐLĐ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội
 • Tặng hoa cảm ơn các đồng chí BCH, UBKT khóa X thôi không tái cử khóa XI
 • Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Thời gian: 14 và 15 tháng 07 năm 2023

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

TIN TỨC VỀ ĐẠI HỘI

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI

Bản quyền thuộc Công đoàn huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI

TIN TỨC VỀ ĐẠI HỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI